De Duurzame Boerderij advies & educatie

De Duurzame Boerderij brengt mensen dichterbij de natuur. Natuurbeleving in je eigen omgeving! Ervaren dat je onderdeel bent van een groter geheel stimuleert duurzaam handelen.

 Ons aanbod
  • Initiëren of leiden van onderwijsprojecten op het gebied van natuur en duurzaamheid.
  • Initiëren en faciliteren van structurele natuur- en duurzaamheidseducatie.
  • Advies, projectleiding en training op dit gebied.

Zie het portfolio voor diverse voorbeelden.

De Duurzame Boerderij:
  • Sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven en structuren. Hierdoor is de slaagkans groter en het resultaat meer geborgd.
  • Creëert verbindingen tussen partijen: zelfsturende netwerken en inspiratie over en weer zijn voorbeelden.
  • Onderbouwt haar advies en producten onderwijskundig.
  • Voelt zich betrokken bij zowel de inhoud als de mensen met wie wij samenwerken.

 

De Duurzame Boerderij is betrokken bij de oprichting van Groene Pedagogiek, participeert in het landelijk GDO-NME netwerk en is aangesloten bij Groen Cement om natuurbeleving in de kinderopvang te stimuleren.
De Duurzame Boerderij is opgericht op 28 januari 2013.

Specifiek aanbod

 

Algemeen aanbod