De Duurzame Boerderij advies & educatie

Over NDE Haren

Start NDE Haren 26-11-2015

Start NDE Haren 26-11-2015

Op 26 november 2015 ondertekenden alle basisscholen in Haren de intentieverklaring ‘Met nieuwe energie werken aan duurzaamheid in Haren’. Een en ander vond plaats tijdens een bijeenkomst op de Mikkelhorst. Met de intentieverklaring werd een start gemaakt met een NME ‘nieuwe stijl’ project dat deels wordt gefinancierd door de gemeente Haren en deels door de scholen zelf. Er is sprake van een partnership tussen de basisscholen, de Gemeente Haren, De Duurzame Boerderij en De Mikkelhorst.

NME Nieuwe stijl, oftewel NDE Haren

Uit vooronderzoek, uitgevoerd door De Duurzame Boerderij, bleek dat er sprake is van verschillende behoeften bij scholen ten aanzien van NME. Met ‘NME nieuwe stijl’ is dan ook sprake van een zekere keuzevrijheid voor de scholen als het gaat om de inzet van kennis, middelen en/of materialen. Wel wordt vanuit de projectorganisatie gestreefd naar een zekere meerwaarde voor het collectief.

Thematiek

Binnen het project is het van belang dat er wordt gefocust op specifieke thema’s. Inmiddels is het aanbod gecentreerd rond vier thema’s (energie, kleine beestjes, voedsel en water).

Bijeenkomsten NDE-ambassadeurs

Alle scholen leveren een zogenaamde natuur- en duurzaamheidsambassadeur.

Deze komen drie á vier keer per jaar bijeen.

Doel van de bijeenkomsten is inventarisatie van wensen en informatie over het aanbod.

De volgende bijeenkomst is gepland op woensdag 17 mei 2017 14.30 – 16.00 uur bij de Mikkelhorst.

De thema’s voor schooljaar 2017-2018 worden dan geïntroduceerd

Extra

Naast het standaard aanbod kan de school ook gebruik maken van

  1. Advies en/of (bij)scholing docenten door De Duurzame Boerderij
    Locatie : door school te bepalen (op school zelf of de Mikkelhorst)
  2. Materialen ter ondersteuning / NME materialen*
  3. Gastlessen op locatie (bijvoorbeeld op school of excursie in de schoolomgeving)
    Locatie: in samenspraak te bepalen
  4. Overige activiteiten op de Mikkelhorst binnen het centrale thema

Hiervoor graag een aanvraag indienen waarbij wordt omschreven wat de doelstelling van het project is, om hoeveel leerlingen het gaat, welke locatie de voorkeur heeft en in welke mate onderwijsmateriaal moet worden aangeschaft/ontwikkeld of dat er reeds materiaal op de betreffende school voorhanden is.

*Bij de ontwikkeling/aanschaf van materialen wordt gekeken naar de uiteindelijke toepassingsmogelijkheden voor alle scholen (collectief)