De Duurzame Boerderij advies & educatie

Voedseleducatie

Smakelijke Moestuinen Peuterproef

voedings- en leefstijlprogramma voor de peuters en hun opvoeders

Smakelijke Moestuinen Peuterproef is een succesvol programma voor peuters en kleuters in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De interventie is in 2012 gestart en wordt inmiddels al op meer dan 300 locaties in JOGG-gemeenten ingezet.

 

Waarom starten met Smakelijke Moestuinen Peuterproef?

Een gezond gewicht begint met gezonde voeding. Opvoeders zijn zich vaak niet bewust van het belang van gezonde voeding op jonge leeftijd. Dit heeft tot gevolg dat peuters te weinig groenten eten terwijl juist in deze jaren de basis wordt gelegd voor het voedingspatroon. Smakelijke Moestuinen Peuterproef biedt de kans om peuters op de peuterspeelzaal of kinderopvang  iets leuks en leerzaams aan te bieden op het gebied van gezonde voeding.

Dankzij de Smakelijke Moestuinen leren peuters groenten kennen; hoe groenten groeien, hoe zij ruiken en eruit zien, maar vooral ook hoe zij smaken. Het programma biedt een speelse manier om kinderen te leren dat groenten bij de dagelijkse maaltijd horen én hoe lekker en gezond ze zijn!

 

Wat is Smakelijke Moestuinen Peuterproef precies?

De aanpak bestaat uit een breed opgezet voedings- en leefstijlprogramma. Naast het kweken en oogsten van groenten in de moestuinbakken, worden ook de ouders en verzorgers van de peuters betrokken. Zo worden zij geholpen bij het creëren van een gezond voedingspatroon.

Om dit te realiseren is een aantal middelen ontwikkeld. Centraal staat de toolbox en het digitale platform, op http://www.smakelijkemoestuinen.nl/ waar alle kennis en informatie is verzameld zodat de verzorgers optimaal ondersteund worden bij alle activiteiten. Hier staan bijvoorbeeld een jaarkalender, recepten, voorleesverhaaltjes, liedjes, knutselwerkjes en ideeën om het programma aan de VVE aanpak te linken.

 

Resultaten en ervaringen van het programma

De JOGG-gemeenten die al langer met Smakelijke Moestuinen werken zijn positief, zij hebben inmiddels evaluatierapporten opgesteld. Daaruit blijkt onder meer dat deelnemende kinderen duurzaam meer groenten eten dan niet deelnemende kinderen. Verder zijn de reacties van de ouders overwegend positief en geeft gemiddeld 80% aan dat hun kind beter begrijpt hoe groenten groeien.

Samengevat zijn de effecten van de aanpak:

 1. Verbetering van de houding van peuters tegenover het eten van groenten en fruit, en een verbetering in gedrag omtrent het eten van groenten en fruit.
 2. Een toename in kennis bij ouders en pedagogisch medewerkers over gezonde voeding met de focus op groenten en de effecten hiervan op de gezondheid van kinderen.

 

Smakelijke Moestuinen in Groningen

In 2018 willen de initiatiefnemers samen met Jong Leren Eten het programma Smakelijke Moestuinen Peuterproef verder uitrollen in Nederland naar meer gemeenten en locaties. Per regio zal een speciaal aanbod komen, waarbij we vanuit Jong Leren Eten € 600,- van de benodigde € 1350,- per locatie (voor drie jaar gebruik van het programma)  financieren. Voor de locaties in de Groninger JOGG wijken (Selwert, Paddepoel, Tuinwijk, Beijum, Indische buurt en de Hoogte) zijn ook speciale subsidies beschikbaar, neem hiervoor contact op met de JOGG regisseurs. Begin 2018 zal gestart worden met het aanbod in Groningen.

Wat ontvang je als locatie?

 • één Smakelijke Moestuin bak, inclusief grond (16 vakken 1.30 x1.30 x0.28 m);
 • een zadenpakket met 16 soorten groente per jaar;
 • een Smakelijke Moestuin pakket: gietertje, bamboestokken, schepje, netje, steeklabels;
 • deelname aan de regionale introductiebijeenkomst Smakelijke Moestuin;
 • gebruik van de Smakelijke Moestuin helpdesk;
 • digitale nieuwsbrieven;
 • een workshop Gezonde Voeding voor peuters aan pedagogisch medewerksters en ouders;
 • een toolbox met de volgende materialen:
 • Een programmabeschrijving in de vorm van een kalender om op te hangen op de groep zodat per maand kan worden bekeken welke activiteit je kunt doen;
 • Een starthoeveelheid knutselwerkjes voor de peuters
 • Groente Proefdiploma voor peuters met op de achterzijde voedingskundige informatie voor ouders;
 • groenteklapper met praatplaten van groente en suggesties voor een gesprekje
 • recepten aangepast aan de behoeften van peuters om op kinderdagverblijven te koken (indien mogelijk) en/of om aan ouders mee te geven;
 • een voorbeeldbrief met uitleg over het programma richting ouders/ verzorgers
 • een kaart met uitleg over de diverse materialen.

 

Indien de startvoorraad op is kunnen de diverse materialen via de website worden gedownload.

Dit basisprogramma kan aangevuld kan worden door diverse lokale partners.

 

Interesse en op de hoogte blijven? Neem contact op met

Samirah Schipper                             Suzanne Timmer                                  Hannelore Börger

JOGG regisseur                                 JOGG regisseur De Hoogte               Makelaar Jong Leren Eten
Groningen                                          en Indische buurt                                Provincie Groningen

Samirah.schipper@groningen.nl  Suzanne.timmer@ggd.groningen.nl  hannelore.borger@deduurzameboerderij.nl
06 15850368                                    06 23676224                                        06 20575153